OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. Informacje ogólne

Zakup karnetu na teren ośrodka narciarskiego Veitsch upoważnia klienta do korzystania z ośrodka narciarskiego prowadzonego przez spółkę Freizeitbetriebe Veitsch GmbH.

Korzystanie z ważnego karnetu jest jednoznaczne z zawarciem umowy o korzystanie z przewozów i tras narciarskich z odpowiednim operatorem. Korzystając z ważnego karnetu klient akceptuje zatwierdzone przez właściwy urząd warunki przewozu operatora wyciągów/ tras narciarskich wraz z załącznikami, wywieszone do wglądu w jego lokalu, a także zobowiązuje się do przestrzegania zasad bezpieczeństwa Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Naruszenie Ogólnych Warunków Handlowych lub warunków przewozu, a także wielokrotne niezastosowanie się do poleceń osób sprawujących nadzór nad trasami/ wyciągami skutkuje wykluczeniem z dalszych przewozów / zakazem korzystania z tras narciarskich oraz odebraniem karnetu bez zwrotu kosztów. Oprócz powyższego w takiej sytuacji klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 70 euro. Powyższe uregulowania mają zastosowanie także w przypadku umyślnego uszkodzenia mienia firmy „Freizeitbetriebe Veitsch“ , a także obraźliwego zachowania wobec osób osób sprawujących nadzór nad trasami/ wyciągami.

2. Karnety

Karnetów nie można odstępować innym osobom. Nie ma możliwości późniejszej zamiany ani zmiany okresu ważności karnetu. Próba przekazania karnetu innej osobie jest traktowana jako naruszenie regulaminu w rozumieniu punktu 1. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przechowywania go w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Karnety i dokumenty upoważniające do zniżek należy okazać na żądanie osobom sprawującym opiekę nad trasami/ wyciągami.

Przy zakupie każdego karnetu pobierana jest kaucja za kartę magnetyczną w wysokości 3 euro. Kaucja jest zwracana w momencie zwrotu nieuszkodzonego karnetu w kasie lub w przewidzianych do tego celu automatach.

Nie przewiduje się możliwości wystawienia zastępczego biletu w miejsce karnetu (nośnika danych) utraconego, skradzionego lub zapomnianego. W przypadku utraty karnetu sezonowego, za przedłożeniem dowodu zakupu i dokumentu tożsamości wystawia się karnet zastępczy, a utracony karnet zostaje zablokowany. Jeżeli posiadacz karnetu sezonowego nie ma przy sobie swojego karnetu, aby korzystać z tras narciarskich musi zakupić karnet dzienny według obowiązującej taryfy. Jego karnet sezonowy zostanie na ten dzień zablokowany.

3. Zwrot kosztów

Wstrzymanie ruchu na poszczególnych wyciągach, trasach lub w całym ośrodku, spowodowane przez warunki atmosferyczne lub problemy techniczne, zagrożenie lawinowe, wcześniejszy wyjazd lub przerwanie pobytu nie upoważniają do roszczeń o zwrot kosztu zakupu karnetu lub przedłużenia jego ważności. Jeżeli przewóz nie zostanie zrealizowany z przyczyn leżących po stronie pasażera, nie nabywa on prawa do zwrotu ceny zakupu ani świadczenia zastępczego. Ograniczona dostępność tras i wyciągów nie stanowi podstawy dla roszczeń.

4. Akcje ratunkowe

W przypadku akcji ratunkowych organizowanych przez „Freizeitbetriebe Veitsch“ , osoba ranna jest zobowiązana do pokrycia części kosztów akcji. Poza godzinami otwarcia tras „Freizeitbetriebe Veitsch“ nie mogą prowadzić akcji ratunkowych.

5. REZERWACJE TRAS NARCIARSKICH/ PRZEJAZDY SPECJALNE I INNY SPOSÓB KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH

Zasadniczo wszyscy nasi klienci mogą korzystać z tras narciarskich w jednakowy sposób. Rezerwacje tras i przejazdy specjalne są możliwe i dopuszczalne tylko za zgodą „Freizeitbetriebe Veitsch“ .

Za spowodowane przez klienta pozaplanowe akcje osób sprawujących nadzór nad trasami/ wyciągami, innych pracowników lub ratraków naliczane są opłaty według aktualnie obowiązującej taryfy. Za każde użycie sprzętu nalicza się opłatę za co najmniej 20 min.

Za transport towarów naliczana jest opłata. Nie odpowiadamy za szkody powstałe podczas transportu. W celu przewozu zwierząt należy zakupić karnet. Zwierzęta muszą być odpowiednio zabezpieczone podczas transportu. Na terenie narciarskim i w jego okolicach psy powinny być prowadzone na smyczy, a podczas transportu i w zamkniętych pomieszczeniach także w kagańcu.

6. GODZINY OTWARCIA

Trasy narciarskie są zamknięte codziennie w godzinach od 17.00 do 8.00. W tym czasie nie zapewniamy ochrony przed zagrożeniami, natomiast istnieje dodatkowe ryzyko obrażeń związane z prowadzonymi pracami na stoku, a także znajdującymi się na trasie linami, urządzeniami do naśnieżania, kablami i tp.

7. OCHRONA LASÓW

Swobodny dostęp do terenów leśnych wymaga szczególnej odpowiedzialności i zobowiązuje do ich ochrony. Zgodnie z ustawą o lasach jazda z użyciem sprzętu do sportów zimowych przez tereny leśne jest dozwolona tylko na oznaczonych trasach lub nartostradach. Opuszczanie przygotowanych i oznaczonych tras (także tras do jazdy w głębokim śniegu i tras z muldami), a także wjazd na okoliczne tereny leśne są zabronione i w razie nieprzestrzegania zakazu karalne (§ 33 ustawy o lasach). Zabronione jest wchodzenie na teren upraw leśnych niższych niż 3 m oraz zaśmiecanie terenu. Każdy przypadek nieprzestrzegania powyższych zakazów będzie zgłaszany i będzie skutkował odebraniem karnetu bez zwrotu kosztów.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Odpowiedzialność „Freizeitbetriebe Veitsch“ za szkody materialne i majątkowe, powstałe w związku z korzystaniem z wyciągów i tras, jest wyłączona w przypadku lekkiej niedbałości. Operatorzy wyciągów i tras narciarskich nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za przedmioty utracone przez klientów na terenie ośrodka narciarskiego. Odpowiedzialność operatorów wyciągów i tras narciarskich w przypadku zabrudzenia odzieży podczas korzystania z kolejek linowych i wyciągów jest wyłączona w każdym przypadku.

9. DZIAŁANIA ZAROBKOWE I REKLAMOWE

Wszelkie działania zarobkowe i reklamowe w obszarze wyciągów, tras narciarskich i parkingów (np. umieszczanie tablic reklamowych, kamer panoramicznych i innych materiałów reklamowych) należących do „Freizeitbetriebe Veitsch“ wymaga uprzedniej pisemnej zgody. Nieprzestrzeganie tego zakazu skutkuje wyłączeniem z przewozów i odebraniem karnetu narciarskiego.

10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W chwili zakupu karnetu klient wyraża zgodę na fotograficzną rejestrację, zapis i przetwarzanie danych służących do identyfikacji jego osoby w punktach wydawania karnetów i wstępu na stoki, w celu umożliwienia kontroli mającej zapobiegać wykorzystaniu karnetu w sposób niezgodny z regulaminem. Klient wyraża zgodę na przekazanie podanych przez siebie danych do bazy danych „Freizeitbetriebe Veitsch“, ich rejestrację i przetwarzanie, w celu przeprowadzenia operacji rezerwacji i płatności, a także na ich.

Klient jest zobowiązany do zapewnienia w swoim zakresie możliwości transmisji danych za pośrednictwem bezpiecznych połączeń (SSL). Firmy uczestniczące w operacjach zapewniają ze swej strony bezpieczne łącza do transferu danych – co najmniej tych służących realizacji płatności.

11. PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWOŚĆ MIEJSCOWA SĄDU

Niniejsze warunki handlowe obowiązują pod warunkiem, że nie naruszają przepisów ustawy o ochronie konsumenta bezwzględnie obowiązujących w państwie, którego prawu podlega dany konsument. Ewentualna niezgodność z takimi przepisami nie unieważnia nieskutecznych postanowień niniejszych warunków handlowych w całości, lecz zobowiązuje do ograniczenia ich stosowania do pierwszej możliwej dopuszczalnej treści. Językiem umowy jest język niemiecki.

Obowiązuje prawo austriackie (z wyjątkiem norm prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów). Właściwym rzeczowo sądem jest sąd właściwy dla siedziby operatora wyciągów / tras – o ile nie obowiązuje właściwość sądu określona przepisami ustawowymi.

Stand: November 2017

Online Tickets Preise Webcam Wetter Kontakt Visit us on Facebook

Webcam Bergstation

Webcam Berg

Webcam Talstation

Webcam Tal

 
 
Brunnalm - Hohe Veitsch 1.500m
Heute, 01:00
wolkenlos
Niederschlag: 5%
Gewitter: 0%
11
°C
Quelle: bergfex.at/ZAMG
 
01:00
11°C
02:00
11°C
03:00
11°C
04:00
11°C
05:00
12°C
06:00
12°C
08:00
14°C
11:00
16°C
25%
14:00
15°C
90%
2l /3h
9-Tage Vorhersage Brunnalm - Hohe Veitsch 1.500m
16°C
12°C
7l
90%
6h
14°C
11°C
2l
85%
4h
14°C
11°C
2l
70%
7h
15°C
9°C
2l
45%
9h
18°C
11°C
-
30%
8h
19°C
12°C
0,9l
55%
11h
19°C
12°C
1l
65%
8h
17°C
11°C
1l
60%
9h
19°C
12°C
0,9l
75%
-

Für mehr Detailinfos zu Schnee und Wind, besuchen Sie die Websites unserer Wetterstationen: 

Schneemessstation Veitsch        Windmessstation Veitsch

[:de]

SKI VEITSCH TALSTATION

Brunnalm 1
A-8664 Veitsch


Telefon: +43 / 3856 / 2067
Email: eMail an die Freizeitbetriebe

TOURENINFO

Informationen zu Touren, Schneelage und Routen:

Telefon: +43 / 680 / 4014782


Dieser Service wird NICHT von der Freizeitbetriebe Veitsch GmbH angeboten. Wir übernehmen keine Haftung für die zur Verfügung gestellten Informationen.


Bei Betreten des Skigebiets (Parkplatz, Piste, usw.) verpflichten sich alle TourengeherInnen, unsere AGB sowie Allgemeinen Betriebs- und Beförderungsrichtlinien zu akzeptieren. Die Benützung der Pisten ist während der Betriebszeiten bis auf Widerruf gestattet.

[:]